lørdag 8. mars 2014

8. mai- Nei til reservasjonsrett!Bilde: I morgen markeres kvinnedagen. Mange vil markere støtte til en moderne familiepolitikk som er viktig for likestilling, integrering og vekstkraften i norsk økonomi fordi flere kan kombinere arbeid med familie.

Dagen kan også brukes for å markere motstand mot Høyre/Frp-regjeringens umoderne familiepolitikk med færre og dyrere barnehager, kutt i pappapermen, utvidet kontantstøtte og forslaget om at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort. 

Lik og del om du mener at alle skal ha like rettigheter på legekontorene.I dag er det den internasjonale kvinnedagen. En dag som i mange år har inneholdt paroler for våre søstre i fattigere land og som lever under helt andre forhold enn oss. Disse er viktig også i år, men nå har kampen kommet tilbake til vårt eget land, og det gjelder vår egen rett til å bestemme, og hvordan yrker skal få påvirkes av personlige overbevisninger.

Det har kommet forslag om at leger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner videre i helsesystemet, for abort. Hvordan i alle dager skal det være mulig å gjøre noe slikt i 2014 i NORGE!?

Er det ikke en selvfølge at jeg skal kunne gå til min lege og få den henvisningen jeg trenger? Samme om det er til abort eller til fjerning av føflekker! Det er så langt i fra greit som jeg kan tenkte meg. Dersom du ikke en gang kan klare å henvise en pasient videre til andre spesialiteter innenfor ditt fagfelt, ja da synes jeg faktisk ikke du bør være fastlege! Dersom dine personlige overbevisninger er så kraftige så mener jeg at du ikke kan utføre yrket ditt! Det er snakk om et tema som er såpass tabubelagt selv i våre dager, og som ikke faller noen lett å fatte! Det er ofte et valg som er tenkt nøye igjennom og som er sårt og vanskelig. Man trenger å møte profesjonelle fagfolk som vet hvor de skal henvise deg og hvordan de skal opptre! Ikke folk som sender deg hjem med det nyeste eksemplaret av "gravid" og informasjon om svangerskapet. Personlige overbevisning har ikke noe hjemme på legekontoret i slike saker. Man skal møte pasienter med respekt for deres overbevisninger og for deres tro, ikke pålegg pasienter sin egen overbevisning og tro! Vi er et land som per i dag har fri rett til selvbestemt abort! Det bør det fortsette å være!!!

Vet du med sikkerhet hvem av dine venner som har tatt en abort på et tidspunkt? Vet du deres grunner? Dette er ikke noe mange snakker høyt om, tenk om du da skal møte en lege som fordømmer det du ber om og må oppsøke flere leger for å komme til en som respekterer deg og din avgjørelse over egen kropp og liv?!
Om min lege reserverer seg er jeg rask med å bytte. Jeg er VELDIG fornøyd med min lege, men dersom legen legger slike private holdninger inn i sin jobb ønsker jeg ikke å bruke det legekontoret, selv om jeg kun skulle trenger en antibiotikakur.

Dersom vi åpner for slike reservasjoner - hva er neste?NÅ MÅ VI VISE HVA VI STÅR FOR OG STÅ SAMMEN!!! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg er jo så spent på hvem som faktisk leser, så legg gjerne igjen noen ord!