tirsdag 28. august 2012

Politisk munnhuggeri eller kan de faktisk vise handling?

Nå går media og politikere etter hverandre for å finne ut hvem som kan klandres for 22.juli 2011.
Jeg synes det er bra de diskuterer hva som virket, og hva som ikke virket, men å kreve at folk skal gå blir for meg litt tull. Det er jo de som satt den dagen og som har sitti i tiden etterpå som sitter med kunnskapen om hva som gikk rett på trynet og hva som virket! Det blir ikke det samme for andre å lese hva kommisjonen eller de selv har notert, det er førstehåndskjennskapen som gir best erfaringslæring!

Jeg skulle ønske de heller gikk sammen og satte fokus på hvor de skal begynne  å rydde opp, hvor er den viktigste lærdommen og hva er det som aldri må skje igjen!

Ting som for alle er tydelig er vel
- kommunikasjon!! Det være seg på nødnett, telefonnett, og innad i rekkene
- klare kommandolinjer! Hvem skal gjøre hva og hvem kan bremse hva? Har ikke alle soldater i Norge en plikt til å handle på egenhånd dersom de ser at det kreves?
- Tydelig oversikt over hvem som skal kontaktes og hva som er tilgjenglig
- Tørr å bruke publikum/sivile! De var mye tøffere enn både politi og politikere den kvelden/natt! Lytt til deres erfaring og kjennskap til hendelsen!

Jeg vil gjerne at man skal lære av det som skjedde den kvelden og natta og ikke la all selvkritikk folk tør å komme med være grunn til flere avskjeder nå! Det må være lov å være menneskelig i slike situasjoner, noe er ikke Ola Norman forbredt på og denne terroren er vel et godt bildet på at vi er naive og godtroende til det er for seint!

  Det disse menneskene gjorde er ikke feil, det er ikke noen som skal ha skyld for at de gjorde akkurat det de gjorde- de skal ha ROS! Det er til syvende og sist disse hjelpeinnstansene som står i fokus når noe skjer! La de få ting som fungerer og lytt til deres erfaringer!

2 kommentarer:

Jeg er jo så spent på hvem som faktisk leser, så legg gjerne igjen noen ord!